Histopia is bedoeld voor het geschiedenisonderwijs. Iedereen is welkom om zelf een bijdrage te leveren via commentaar, informatie, artikelen of lesmateriaal.
Bekijk de sectie voor leerlingen
En voor docenten.

 • De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON)
  Een vereniging bestemd voor alle leraren, docenten, ouders, leerlingen, studenten en onderwijsinstellingen die ontevreden zijn met de onderwijsvernieuwingen in de afgelopen jaren en vinden dat het onderwijs in Nederland het meeste is gebaat bij gekwalificeerde en inspirerende vakdocenten die de vrijheid krijgen naar eer en geweten gedegen vakinhoudelijk onderwijs te geven.
  Dat het huidige onderwijs niet altijd het gewenste resultaat oplevert, moge blijken uit dit fragment..

 • ANNO
  Anno wil de Nederlandse geschiedenis toegankelijker maken voor een groot publiek. Zo heeft Anno in samenwerking met geschiedenisdocent Marijn Frederiks tijdvakposters gemaakt die naar elke school zijn gestuurd en die nabesteld kunnen worden.

 • Geloof in Nederland: multimediaal project over de relatie tussen Islam en Christendom
  Een prachtig project, gemaakt door de faculteit der theologie en het instituut der religiestudies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is in eerste instantie bedoeld voor vijf en zes vwo-scholieren.

 • Voordelige studenten zorgverzekeringen
  Een overzicht van diverse zorgverzekeringen voor studenten. Deze site bevat ook een geschiedenis van premies van de laatste maanden onder het kopje premiegeschiedenis. Interessant voor jongeren die naar het HBO of universiteit gaan!


 • Quiz vaderlandse geschiedenis
  Hoeveel weet je eigenlijk van de 'vaderlandsche' geschiedenis? Toets je kennis met deze digitale toets en ga na welk percentage van de bevolking lager scoort. Zegt dat wat over je kennis, de bevolking of over de toets..?

 • Zestienmiljoenrechters
  De vraag hoe met de grondwet moet worden omgegaan, staat na de dood van Theo van Gogh ter discussie. Zestienmiljoenrechters laat de bezoekers aan de website zelf beslissen over zaken die echt gediend hebben en vergelijkt de uitspraken met die van de rechters.

  Bekijk enkele voorbeelden van het gebruik van powerpointpresentaties in het geschiedenisonderwijs:

 • Jagers of boeren? Oefen de verschillen tussen jagers en boeren in de prehistorie.
 • De groei van het Romeinse rijk Laat zelf het Romeinse rijk groeien door te klikken.
 • Boeren in de vroege Middeleeuwen Test je kennis van par. 1 en 2 van h. 4 uit Sporen deel 1!

 • Meer powerpoints als onderdeel van een lesprogramma met digitale studiewijzer, leerdoelen, historische verhalen en oefenprogramma's


 •                
           Screensaver Grieken        screensaver Het Romeinse leger


  Laatst bewerkt: november 2005.


  buy anadrol online
  buy arimidex online
  buy anavar online